MIO
MIOMIOMIOMIO


Един от основните фактори за успех на компанията е нейният екип.  
В стратегията за развитие на "МИО" ООД, хората, работещи за организацията, са най-ценният й капитал.

 

Прилагайки своята политика, компанията винаги се е стремяла да бъде привлекателен работодател на всички пазари, на които оперира.
Работата се организира около процесите, екипното им обслужване и управление от мотивирани и гъвкави служители, способни да се адаптират бързо към корпоративната култура.

 

В "МИО" ООД работят над 250 служители. Всеки един от тях отлично знае какво се очаква от него и затова се стреми да работи упорито, да използува безрезервно потенциала и компетенциите си за постигане на високи бизнес резултати.

Качеството, постигнато във всяко измерение, на всеки етап от веригата: производство, пласмент, дистрибуция, маркетинг, администрация и т.н. се дължи на иновативното мислене, лична отговорност, лоялност и професионализъм на всеки един от огромното семейство на "МИО" ООД.

 FSSC 22000 Система за управление на безопасността на хранителните продукти
ISO 9001 Система за управление на качеството на хранителните продукти